Cemetery of the Lviv Eaglets devastation after 1945 and present times

Cemetery of the Lviv Eaglets devastation after 1945 and present times

The necropolis of the Lwów Eaglets contains the burials of 2000 youngsters, many children and one as young as nine years old, they defended their city from armed Ukrainian soldiers in 1918. Sadly the cemetery fell into ruin from 1945 onwards as the graves were an embarrassment to Ukraine and they did all they could to remove all memory of them, from the destruction of the graves to obscurity in the history books, The Polish People’s Republic from 1947 – 1889 did the same, and many Poles grew up not knowing anything about them. The area has since been restored with thanks to Poland, but its future will always be uncertain.

Cmentarz Orląt Lwowskich dewastacja po 1945 roku i czasy obecne

Nekropolia Lwowskich Orląt zawiera pochówki 2000 młodych ludzi, wiele dzieci i jedno w wieku dziewięciu lat, bronili swojego miasta przed uzbrojonymi żołnierzami ukraińskimi w 1918 roku. Ukraina i zrobili wszystko, co w ich mocy, aby usunąć całą pamięć o nich, od zniszczenia grobów do zapomnienia w podręcznikach historii, Polska Rzeczpospolita Ludowa z lat 1947-1889 zrobiła to samo, a wielu Polaków dorastało nie wiedząc o nich nic. Od tego czasu obszar został przywrócony dzięki Polsce, ale jego przyszłość zawsze będzie niepewna.

The video above was shared via the youtube channel – MrMisha01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *