Lviv Eaglets – Orlęta Lwowskie

The video above has been shared via the youtube channel – Tomasz P

The Cemetery of the Defenders of Lwów is a memorial and a burial place for the Poles and their allies who died in Lviv (Polish: Lwów) during the hostilities of the Polish-Ukrainian War and Polish-Soviet War between 1918 and 1920. The complex is a part of the city’s historic Lychakiv Cemetery. There are about 3000 graves in that part of the cemetery. Some from the Lwów Eaglets young militia volunteers, after whom that part of the cemetery is named. It was one of the most famous necropolises of the interwar Poland. It was neglected after World War II by the Ukrainian Soviet Socialist Republic, and at one time damaged with a buldozers and tanks.. Since the fall of communism, the cemetery has seen constant rebuilding and refurbishment and continues to be one of the principal tourist attractions of Lviv.

Cmentarz Obrońców Lwowa, potocznie nazywany często Cmentarzem Orląt Lwowskich to, obok cmentarza na Monte Cassino czy wojskowego cmentarza na Rossie w Wilnie, jeden z najważniejszych polskich cmentarzy znajdujących się poza granicami. We Lwowie pochowano obrońców miasta w bitwie o Lwów oraz uczestników walk w Małopolsce Wschodniej podczas konfliktu Polsko-Ukraińskiego. Pochowanych tam jest prawie 3000 żołnierzy ,W walkach uczestniczyło wielu uczniów szkół, którzy często nie mieli skończonych nawet 16 lat – stąd obrońców nazywany Orlętami Lwowskimi. Sam cmentarz Orląt Lwowskich stanowi część cmentarza Łyczakowskiego, przez wiele lat był zdewastowany, a jego renowacja blokowana była z przyczyn politycznych. Po włączeniu Lwowa do ZSRR w 1945 groby w katakumbach zostały splądrowane w końcu lat 40. 25 sierpnia 1971 roku na cmentarz, wjechały sowieckie czołgi i maszyny budowlane którym władze poleciły jego likwidację. Prace restauracyjne zostały podjęte w 1989 roku. Inicjatywę przejęły polskie władze, które przez lata negocjowały możliwość odnowienia cmentarza, który ostatecznie ponownie otwarty został w 2005 roku.


Stephen and Yhana is the official You Tube channel for the author’s blogs and websites (Stephen Robert Kuta), a shared adventure with his daughter.
Featuring: Days Out in the UK / History / Genealogy / Virtual Walks / Virtual Cycling / Travel and so much more. Feel free to visit, subscribe and watch out for all of our upcoming episodes.


How you can easily create beautiful art for your home or your loved ones by Peter Black, founder of – Charmaché Art and Craft


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *